Deze algemene voorwaarden van Erik Batenburg Media zijn van toepassing op alle diensten.

Offerte

Erik Batenburg Media stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werktijd. Alle prijzen zijn exclusief 21% Btw. 

Dagprijs opnamedagen

De dagprijs geldt voor opdrachten tot en met 8 uur. Reistijd tot een uur afstand, van en naar de opnamelocatie, zit bij de dagprijs inbegrepen. Indien uw opdracht korter duurt, kunt u de overige tijd niet verplaatsen naar andere dagen. Langere dagen rekenen we af per extra gewerkt uur. 

Correctierondes & aanpassingen

Na aflevering van de montage, is er 1 correctieronde (per video) inbegrepen, bedoeld voor kleine correcties. Verdere, zowel inhoudelijke als visuele, wijzigingen worden per uur gefactureerd. De opdrachtgever kan voor het bestellen van extra correcties en/of aanpassingen van de montage, een kostenindicatie aanvragen voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Meerwerk

Extra werkzaamheden, die niet in de offerte vermeld stonden, maar op verzoek van de opdrachtgever worden uitgevoerd, worden altijd gefactureerd.

Kosten op nacalculatie

Gemaakte onkosten t.b.v. uw opdracht, zoals alle vormen van transport en parkeerkosten van alle crewleden worden doorbelast op uw factuur. Onze km vergoeding bedraagt 0,35 cent per kilometer. Bij buitenland opnames is een hogere km vergoeding van toepassing. Bij een opnamedag, waarbij Erik Batenburg Media genoodzaakt is buiten de deur te eten, of eten te bestellen, worden de kosten voor ontbijt, lunch en diner (afhankelijk van de duur van de draaidag) van alle crewleden doorbelast op uw factuur. Onder de draaidag vallen ook montagewerkzaamheden als deze aansluitend op dezelfde dag plaatsvinden. Eventuele hotelovernachtingen worden tevens doorbelast voor alle crewleden.

Onder kosten op nacalculatie valt ook de doorbelasting van muzieklicenties en licenties van grafische beeld effecten en/of templates.

Indien de opdrachtgever vooraf om een begroting van de kosten op nacalculatie verzoekt, vermelden wij dit in de offerte. Dit betreft een zo goed mogelijke inschatting op basis van de op dat moment verstrekte informatie door de opdrachtgever. Erik Batenburg Media kan ten alle tijde een verhoging van het productiebudget doorrekenen, als de opdrachtgever de opdracht wijzigt of uitbreidt.

Verhindering

In sommige gevallen, zoals ziekte, ongevallen of andere buitengewone situaties, kan Erik Batenburg Media niet in vaste teamsamenstelling haar werk uitvoeren. Onze eerste voorkeur gaat uit naar het verplaatsen van een opname, zodat de opdracht alsnog door Erik Batenburg Media wordt uitgevoerd. Een alternatieve optie is het inzetten van een collega cameraman, editor of verslaggever.

Aansprakelijkheid

Indien Erik Batenburg Media niet in staat is om een videoproduct af te leveren door buitengewone omstandigheden; zoals falende apparatuur, logistieke problemen, uitzonderlijke nieuwsgebeurtenissen, privé-omstandigheden, of ziekte waarbij geen vervanging beschikbaar is, zal Erik Batenburg Media de opdrachtgever geen kosten in rekening brengen en een eventuele aanbetaling terugbetalen. Verder draagt Erik Batenburg Media geen enkele andere vorm van aansprakelijkheid.

Wanneer Erik Batenburg Media niet volledig kan voldoen aan een opdracht, door bijvoorbeeld het verloop, ontstane of beperkende situaties op een draaidag, alsmede onduidelijke of onvolledige communicatie tussen opdrachtgever en Erik Batenburg Media is Erik Batenburg Media niet aansprakelijk. Erik Batenburg Media zal in de montage naar een alternatieve mogelijkheid zoeken om de mogelijk ontbrekende inhoud alsnog te communiceren op andere wijze, bijvoorbeeld door middel van tekst. Ontstane situaties zoals hierboven beschreven schorten een betalingsverplichting niet op.

Erik Batenburg Media zal tijdens de opnames nooit zonder toestemming aan eigendommen van de opdrachtgever komen. Erik Batenburg Media is niet aansprakelijk bij schade aan eigendommen van de opdrachtgever.

Annulering

Erik Batenburg Media verzoekt u een annulering van een productie altijd zo snel mogelijk te melden en per e-mail te bevestigen.

Bij annulering van een compleet videoproduct voor of tijdens de opname; tot uiterlijk 3 dagen voor de 1e opnamedag kunt u een project kosteloos annuleren, hierbij in acht nemende dat eventuele voorbereidende werkzaamheden wel gefactureerd zullen worden, ook als deze niet in de offerte vermeld stonden. Annuleert u later dan drie dagen voor de opname, dan betaalt u 100% van de geoffreerde kosten van de opnamedagen. Bij een buitenland productie geldt een termijn van 7 dagen, omdat hier doorgaans meer voorbereiding bij komt kijken.

Bij annulering van een compleet videoproduct na de opname; de gemaakte opnamen (ruwe), alsmede (deels) gemonteerde, beelden/video’s worden niet overhandigd. Alle al gemaakte kosten moeten worden voldaan.

Klachten

Bij annulering van een losse draaidag of montagedag; uiterlijk 1 dag van tevoren kunt de opname kosteloos annuleren. Daarna betaalt u 100%.

Op het moment van aflevering zal de opdrachtgever controleren of het eindproduct voldoet aan zijn wensen. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen aan Erik Batenburg Media per e-mail zijn bezwaar heeft ingediend kan de opdrachtgever geen beroep meer doen op het feit dat het eindproduct niet aan zijn of haar wens voldoet. Ingezonden klachten, op welk moment dan ook, schorten de betalingsverplichting niet op.

Betalingstermijn

Erik Batenburg Media hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Indien u niet voldoet aan deze termijn zullen wij eerst een herinnering sturen. Mocht uw betaling wederom uitblijven, dan zijn wij genoodzaakt het factuurbedrag te verhogen met 15%. Indien Erik Batenburg Media genoodzaakt is facturen te overhandigen aan een incassobureau worden ook deze extra kosten in rekening gebracht.

Aanbetaling

Mocht Erik Batenburg Media een aanbetaling factureren, dan moet de opdrachtgever zorg dragen dat de betaling voldaan is conform de aanwijzingen op de factuur. Bij een niet ontvangen aanbetaling zal Erik Batenburg Media geen werkzaamheden uitvoeren.

Intellectueel eigendom

Erik Batenburg Media is maker en heeft daarom het auteursrecht op het gemaakte materiaal of videoproduct. Deze rechten worden niet overgedragen. Wel geven wij onze opdrachtgever een licentie om het afgeleverde eindproduct overal en waar dan ook te vertonen. De opdrachtgever mag niet zonder toestemming het eindproduct, of delen daarvan hergebruiken of wederverkopen. (Vooraf) besproken ideeën, concepten en formats vallen ook onder het auteursrecht van Erik Batenburg Media.

Voor het draaien in opdracht van omroepen gelden afwijkende afspraken.

Ruw beeldmateriaal

Ruw beeldmateriaal geven wij nooit uit handen.

Archivering

14 dagen na oplevering van een eindmontage kunnen wij geen garantie meer geven dat uw videoproductie/montage of ruw beeldmateriaal nog beschikbaar is. Een opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het goed bewaren van de afgeleverde content. Mocht de opdrachtgever onverhoopt iets kwijtraken dan kan men altijd proberen Erik Batenburg Media te contacteren, maar 14 dagen na oplevering kunnen wij geen garantie meer geven dat uw videoproductie/montage of ruw beeldmateriaal nog beschikbaar is.